Skip to main content

Cáilíocht na beatha a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas

Improving the quality of life for people living with disabilities

Is bail í bearna mhíl a bhfuil míthuiscint forleathan fúithi sa Tansáin.

Is lá breá é in Dar es Salaam agus tá Lidya, atá dhá bhliain d'aois, ina suí in aice lena máthair sa Bharda Ortaipéideach plódaithe in Ospidéal Míchumais CCBRT, í ag fanacht ar obráid a chuirfidh athrú mór ar a saol. Tá a dá lámh timpeall ag a máthair ar Lidya, í ag tabhairt suaimhnis di roimh an obráid scanrúil seo.

Nuair a rugadh Lidya le bearna mhíl, níor thuig a máthair céard a bhí tarlaithe.  “Tá deichniúr páistí agam agus níl fadhbanna sláinte ag aon duine acu. Lidya an t-aon duine acu a rugadh agus an bhail seo uirthi. An chéad uair a chonaic mé í bhí an-imní orm.”

An chúis imní is láithrí do pháistí a bhfuil bearna mhíl iontu ná cothú maith.  Bíonn deacrachtaí ag naíonáin a mbíonn bearna mhíl orthu an séala ceart a dhéanamh le haghaidh cothú cíche ceart. D'fhéadfadh deacrachtaí le cothú a bheith ag an bpáiste i ndiaidh aois cothú cíche freisin, mar go bhféadfadh carbad nach bhfuil forbartha i gceart a bheith ina chúis le haife agus tachtadh. Tá sé ríthábhachtach caoi a chur ar bhearna mhíl freisin chun tacú le gnáth-urlabhra.

Cabhraíonn maoiniú ó Chúnamh Éireann leis na mílte duine faoi mhíchumas ar fud an domhain

Is bail í bearna mhíl a bhfuil míthuiscint forleathan fúithi sa Tansáin. Ní thuigeann go leor teaghlach gur féidir an bhail a leigheas trí obráid shimplí a chuirtear ar fáil saor in aisce in Ospidéal Míchumais CCBRT. “Nuair a bhí mé ag fás aníos, d'fheicinn páistí agus daoine fásta a raibh an bhail chéanna orthu is atá ar Lidya, ach ní raibh a fhios agam ag an am céard é féin.”

Níor thuig teaghlach Lidya go raibh cabhair ar fáil agus nach mbeadh ar Lidya maireachtáil leis an máchail a bhí uirthi ar feadh a saoil go dtí gur cuireadh duine d'Ambasadóirí CCBRT in aithne dóibh.                                                                                                                                                                                                        

Agus iad ag fanacht ar an obráid, bhí máthair Lidya ag éirí níos cinnte agus níos cinnte go raibh an rud ceart déanta aici Lidya a thabhairt isteach le haghaidh cóireála. “Tá muinín agam as na dochtúirí agus na haltraí ag CCBRT. Ó tháinig muid anseo tá roinnt páistí feicthe agam á dtabhairt isteach san obrádlann agus caoi iomlán curtha ar a gcuid liopaí ina dhiaidh sin. Tá áthas orm go bhfuil cabhair á fáil ag Lidya agus táim thar a bheith buíoch de CCBRT agus dá gcomhpháirtithe as an tacaíocht.”

Tá Éire ag tacú le hOspidéal Míchumais CCBRT le fada. Cuirfear maoiniú €700,000 ar fáil in 2014 chun tacú le rochtain chothrom ar sheirbhísí leighis agus athshlánúcháin inacmhainne, ardchaighdeáin a chur ar fáil do gach duine atá ag maireachtáil faoi mhíchumas. 

 Cuireann tacaíocht na hÉireann ar chumas CCBRT seirbhísí máinliachta agus seirbhísí othar seachtrach a chur ar fáil maidir le hoftailmeolaíocht, fiostúl cnáimhseach, ortaipéidic agus máinliacht athchruthaitheach mar a fuair Lidya. Tugadh tacaíocht do CCBRT chun os cionn 11,000 obráid shlánaithe a dhéanamh in 2013.