Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Sheol an tAire Costello tuarascáil faoin oideachas domhanda

Inscne, Oideachas, Nuacht/gné-alt, Éire, 2012

 

Ag labhairt dó ag an seoladh in Ionad Foghlama Chumann Múinteoirí Éireann i mBaile Átha Cliath inniu, dúirt an tAire Costello:

“Tá méadú tagtha ar líon na leanaí ar scoil ar fud an domhain ó 61 milliún in 1999 go dtí os cionn 108 milliún inniu.  Is díol suntais é go bhfuil méadú as cuimse tagtha ar líon na gcailíní atá ag freastal ar an mbunscoil i bhformhór na dtíortha. Beidh tionchar forleathan ag an dul chun cinn sin maidir le deiseanna fostaíochta agus sláinte na leanaí sin agus a dteaghlach a mhéadú sna blianta amach romhainn.

"Tuigeann Éire an ról ríthábhachtach atá ag an oideachas ó thaobh cumhacht a thabhairt do phobail, táirgiúlacht gheilleagrach a mhéadú agus comhionannas inscne agus ioncaim a fheabhsú.

“Chuige sin, oibrímid le rialtais inár dtíortha comhpháirtíochta chun an bonneagar agus na scileanna a fhorbairt a bhfuil gá leo d'fhonn córais náisiúnta oideachais a fheabhsú. Ar leibhéal domhanda, tacaíonn Eire le cur i bhfeidhm pleananna oideachais i dtíortha ina raibh coimhlintí nó tubaistí nádúrtha le gairid anuas agus a bhfuil cúnamh ag teastáil go géar uathu.  Chomh maith leis sin, tugaimid maoiniú do chomhpháirtithe ar nós Concern agus Plan Ireland chun rochtain ar an oideachas a fheabhsú le haghaidh leanaí faoi mhíchumas, le haghaidh oideachais i stáit leochaileacha agus chun comhionannas inscne a fheabhsú i scoileanna.”

Cé gur fháiltigh sé roimh an dul chun cinn a bhí déanta, áfach, mhol an tAire Costello do na comhpháirtithe ar fad a n-iarrachtaí a dhíriú as an nua roimh an spriocdháta chun Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach, agus é ag tabhairt chun suntais gur léiríodh sa tuarascáil freisin nach dócha go mbainfí amach an sprioc bunoideachas a bheith ar fáil do chách faoin mbliain 2015. Chomh maith leis sin leag sé béim ar an tábhacht a bhaineann le scileanna gairme a theagasc:

“Cuireann an tuarascáil seo, na himeachtaí le dhá bhliain anuas san Afraic Thuaidh agus staitisticí domhanda faoi dhífhostaíocht ógánach i gcuimhne dúinn nach gciallaíonn oideachas bunscoile ná meánscoile a bheith críochnaithe agat go bhfuil tú ullamh don saol agus don obair i ndomhan an lae inniu. Ní mór díriú go mór ar scileanna foghlama agus saoil a chur chun cinn i scoileanna agus ar an ngairmoiliúint chomh maith.”

D'fháiltigh an tAire Costello roimh rannpháirtíocht Google, Intel agus Apple san earnáil oideachais dhomhanda, agus é ag tabhairt chun suntais gur féidir le comhoibriú den sórt sin feabhsuithe móra a sholáthar maidir le rochtain ar oideachas agus ar scileanna.

Preasoifig

27 Samhain 2012

Notes to editor 

D'eagraigh Intel Ireland i gcomhar le Comhghuaillíocht na hÉireann le haghaidh an Fheachtais Dhomhanda d'Oideachas (GCE) seoladh na Tuarascála um Mhonatóireacht Dhomhanda Oideachas do Chách a eisítear gach bliain. Bunaíodh an GCE in 2000 chun brú ón bpobal a chur ar rialtais a ngealltanais a chomhlíonadh oideachas saor in aisce ar ardchaighdeán a chur ar fáil do chách.