Skip to main content

Lá idirnáisiúnta do Dhíothú na Bochtaineachta

Talmhaíocht, Bochtaineacht, Oideachas, Nuacht/gné-alt, An Aetóip, An Mhaláiv, An Tansáin, An tSaimbia, 2014

Shefena Haylu ag tabhairt aire dá cuid oinniúin

Le linn dúinn a bheith ag ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta do Dhíothú na Bochtaineachta 2014, is féidir linn a bheith bródúil go bhfuil an Chéad Sprioc Forbartha de chuid na Mílaoise bainte amach sa domhan, is é sin an cion den daonra atá ag maireachtáil le fíorbhochtaineacht gearrtha ina leath. Baineadh an sprioc amach sa bhliain 2010 go deimhin, cúig bliana roimh an am a bhí leagtha síos.

Ach fós bhí os cionn billiún duine faoi réir ag fíorbhochtaineacht sa bhliain 2011, thart ar 14.5 faoin gcéad de dhaonra an domhain.

Ach fós bhí os cionn billiún duine faoi réir ag fíorbhochtaineacht sa bhliain 2011, thart ar 14.5 faoin gcéad de dhaonra an ain.domh

Tá an bhochtaineacht mar ghnáthchuid den saol i sna príomhthíortha atá i gcomhpháirt le hÉirinn. Leanann Cúnamh Éireann le hobair a dhéanamh chun an bhochtaineacht a dhíothú agus Spriocanna Forbartha na Mílaoise don bhliain 2015 ag teannadh linn. Díríonn Cúnamh Éireann an chuid is mó dá chuid oibre ó thaobh díothú na bochtaineachta ar scéimeanna chun an t-ocras a laghdú, mar shampla cúnamh a thabhairt d’fheirmeoirí beaga, deontas um chúnamh sóisialta, cothú agus oideachas.

Rinne Cúnamh Éireann clár ildeontóra a stiúradh san Aetóip chun cabhair a thabhairt do bheagnach 7 milliún líon tí ar bheagán bia. Thug an Clár Líontán Sábhála Táirgiúil airgead tirim nó bia do dhaoine as obair a dhéanamh; ag tabhairt cosanta, ar an tslí sin, do na daoine is leochailí agus ag tabhairt tacaíochta ag an am céanna do scéimeanna oibreacha poiblí ríthábhachtach.

Sa Mhaláiv, bhí príomhfhócas na hÉireann ar thacaíocht a thabhairt do teaghlaigh tuaithe bochta chun go mbeidh rochtain acu ar bhia le níos mó cothú ann, agus le níos mó barr agus barra níos fearr a tháirgeadh. Thug Cúnamh Éireann tacaíocht freisin le forbairt a dhéanamh ar bheartas um chosaint shóisialta náisiúnta le cosaint a thabhairt do na daoine sin is leochailí sa tsochaí.

Chuir thart ar 7,000 feirmeoir cócó ar ghabháltais bheaga sa Tansáin ardú ar a gcuid ioncaim trí chócó ar chaighdeán níos fearr a dhíol, mar thoradh ar oiliúint agus ar shaineolas theicniúil a chuir ár gcuid comhpháirtithe ar fáil dóibh.

Sa tSaimbia, tá os cionn 50,000 de na líonta tí is boichte cláraithe i gclár aistrithe airgead tirim sóisialta, a chabhraíonn le feabhas a chur ar chaitheamh bia agus ar fhreastal scoile. Tháinig ardú, le tacaíocht airgeadais ó Chúnamh Éireann, ar rollú leanaí óga ó 1.6 milliún leanbh sa bhliain 2000, go 3.04 milliún sa bhliain 2010. Tháinig ardú ar líon na múinteoirí bunscoile ó 37,000 sa bhliain 2000, go 79,734 sa bhliain 2010.