Skip to main content
Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, má’s maith leat an leagan Béarla a léamh brúigh anseo.

Launch of A Better World: Ireland’s new Policy for International Development

A Better World, Ireland’s new policy for international development, has been formally launched by Taoiseach Leo Varadkar and Tánaiste Simon Coveney.

A Better World is a whole of government policy. It provides the framework for Ireland’s expanding development cooperation programme, in line with the Government’s commitment to reaching the UN target of allocating 0.7% of our GNI to official development assistance by 2030. It outlines Ireland’s vision of a more equal, peaceful and sustainable world. It charts a clear way forward to achieve this vision, shaping and protecting our stability, our prosperity, our shared interests and our common future.

  • Forléargas ar an mbeartas
  • Ár ngealltanais ó thaobh beartais
  • Athbhreithniú ar an bPáipéar Bán

Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta

Leagtar amach in One World, One Future, beartas na hÉireann maidir le Forbairt Idirnáisiúnta, an fhís atá againn do dhomhan inbhuanaithe agus cothrom, ina bhfuil an chumhacht ag daoine an bhochtaineacht agus an t-ocras a shárú agus a gcearta agus a bpoitéinseal a bhaint amach go hiomlán.

Cabhróidh an beartas nua linn an tionchar atá againn a uasmhéadú, an rannpháirtíocht mar thír a shainoiriúnú do riachtanais na tíortha atá comhpháirteach agus a chinntiú go leanfaimid ag cur feabhais sa bhfad-téarma ar an saol do dhaoine bochta agus pobail bhochta.