Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, má’s maith leat an leagan Béarla a léamh brúigh anseo.

Public consultation for Ireland’s new international development policy

Our vision is of a more equal, peaceful and sustainable world. Ireland’s ambition is to continue to lead and participate in collective global aspirations for a better world, as reflected in the Sustainable Development Goals. We are now looking for the public to engage, so you can have your say and shape our future approach.

  • Forléargas ar an mbeartas
  • Ár ngealltanais ó thaobh beartais
  • Athbhreithniú ar an bPáipéar Bán

Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta

Leagtar amach in One World, One Future, beartas na hÉireann maidir le Forbairt Idirnáisiúnta, an fhís atá againn do dhomhan inbhuanaithe agus cothrom, ina bhfuil an chumhacht ag daoine an bhochtaineacht agus an t-ocras a shárú agus a gcearta agus a bpoitéinseal a bhaint amach go hiomlán.

Cabhróidh an beartas nua linn an tionchar atá againn a uasmhéadú, an rannpháirtíocht mar thír a shainoiriúnú do riachtanais na tíortha atá comhpháirteach agus a chinntiú go leanfaimid ag cur feabhais sa bhfad-téarma ar an saol do dhaoine bochta agus pobail bhochta.