DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Tíortha ina n-oibrímid

Cé go dtacaímid le hobair i líon mór tíortha ar fud an domhain forbraíochta, is ar an Afraic fho-Shahárach is mó atáimid dírithe. Tá ár gcúnamh fadtéarmach forbartha dírithe ar líon beag tíortha comhpháirtíochta agus oibrímid freisin le líon beag tíortha eile a dtéann coimhlint i gcion orthu.