Skip to main content

Tíortha ina n-oibrímid

Cé go dtacaímid le hobair i líon mór tíortha ar fud an domhain forbraíochta, is ar an Afraic fho-Shahárach is mó atáimid dírithe. Tá ár gcúnamh fadtéarmach forbartha dírithe ar líon beag tíortha comhpháirtíochta agus oibrímid freisin le líon beag tíortha eile a dtéann coimhlint i gcion orthu.