Skip to main content

Cé leis a mbímid ag obair

Tá gá le comhghníomhaíocht ón bpobal forbartha domhanda chun tabhairt faoin mbochtaineacht agus faoin ocras. Oibrímid go dlúth le comhpháirtithe ar leith, lena n-áirítear rialtais, eagraíochtaí idirnáisiúnta, an tsochaí shibhialta agus an earnáil phríobháideach chun feabhas marthanach a chur ar shaol na ndaoine bochta agus na bpobal bocht.